Skiløyper

Turstigruppa i Rindal sørger gjennom frivillig støtte at skiløyper blir holdt oppkjørt. IK Rindals-Troll har satt opp trimposter på forskjellige turmål i området. Etter flittig dugnadsarbeid har det også blitt satt opp flere gapahuker i villmarken.Disse kan brukes sommer og vinter.

Nye bilder kommer vinteren 2013.
0_1553964

Åsan                                                             Tørsetmarka - Bjørnåssetra

0_1821110

Hafella - Seterlia - Vaultjønna/Brandåvatnet   Rørvatnet/Haugen - Garbergjellet

0_1861686

Helgetunmarka                                Furuhaugmarka

Hallvard+har+f%25E5tt+luke+p%25E5+Lars_200x113

4 lysløyper                                            Seterlia - Knapphaugen