Hyttefelt

Oversiktskart nederst på siden.
 • Bilvei
 •  
 • Vann
 •  
 • Strøm
 • Mobildekning
 •  
 •  
 • Internettdekning
 • 300 moh

Grønlivatnet. Badeplass.

 

 • Bomvei
 • Snøskuterleie
 •  
 •  
 •  
 • Mobildekning 
 •  
 •  
 • Internett 
 • 500 moh

Grøsetmarka. Avkjørsel langs Fv65 mot sør ca 14km fra Rindal sentrum og ca1.5km fra fylkesgrensa til Sør-Trøndelag. Bom og grusvei(ca 2km) innover og oppover mot Tifjellet. Fjell,berg og myrlandskap med glissen furuskog

 

 • Bilvei/grind 
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Mobildekning 
 •  
 •  
 • Internett
 • 300-500 moh 

Langlimarka. Avkjørsel ved Rinna bru, mot sør en km grusvei. Deretter bratt skogsvei med grinn, opp til enden ca to km. Vestvendt,fururabber og myrglenner med fjellfuru.

 

 • Bomvei 
 • Snøskuterleie
 • Vann
 • Kloakk
 • Strøm
 • Mobildekning
 • Hytteforeninger
 • Vaktmestertjenester
 •  
 • 450-550 moh

Helgetunmarka. Avkjørsel fra Rindal sentrum til skiltanvisning Romunstadbygda, etter 12km vei,asfalt,ligger tomteområdet på sørsiden og nordsiden av veien, som går til tettstedet Å i Meldal. Variert landskap, for det meste fururabber og myrglenner med fjellfuruskog.

 

Hardvedhaugen                                                               Reslia

Almdalsvatnet                                                            Snurruåsen

 

 • Bomvei
 • Snøskuterleie
 • Vann
 • Kloakk
 • Strøm
 • Mobildekning 
 •  
 •  
 • Internett 
 • 350 moh

Furuhaugmarka. Avkjørsel langs Fv 65 sørover fra Rindalsskogen, ca 11km fra Rindal sentrum og ca 4km fra fylkesgrensa til Sør-Trøndelag. Bom og grusvei ca 1km-2km. Også avkjørsel fra Rindal sentrum, ca 7km vei. Tørre fururabber og myrglenner,furuskog. Flatt terreng.

 

 

 • Bomvei
 • Snøskuterleie
 • Innlagt vann
 • Innlagt kloakk
 •  
 • Mobildekning
 •  
 •  
 • Internett 
 • 450 moh

Tørsetmarka. Avkjørsel fra Fv 65 mot nord ved Bolme. Bom og grusvei bratt oppover, ca 4km til enden. Tomteområdet ligger i strekningen fra 2km til 3km fra bygda. Solvendt, nederst tørr grunn med blandingsskog til berg og myrterreng med glissen furuskog lengre oppe.  

 

tørsetmarka

Grytafeltet                                                  Kårliåsen

 

 • Bilvei
 •  
 • Tilknyttet vannverk
 • Lukket kloakk
 • Tilknyttet kraftverk
 • Mobildekning
 •  
 •  
 • Internettdekning
 • 300 moh

Rørvatnet hytteområde.

 • Bilvei
 •  
 • Tilknyttet vannverk
 • Lukket kloakk
 • Tilknyttet kraftverk
 • Mobildekning
 •  
 •  
 • Internettdekning
 • 300 moh

Rabben hyttegrend. Avkjørsel fra Rindal sentrum,etter skiltanmerking til Grønlivatnet. Ca 3km med asfaltvei. Ca 100m til 800m med grusvei helt intil hver tomt. Solvendt,berg og myr med blandingsskog.


Vis Hyttefelt i et større kart